Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Rhoi’r gorau i ysmygu

For the English translation use this link.

Mae pob un o’n nyrsys wedi’u hyfforddi mewn rhoi cyngor, cymorth a chefnogaeth am roi’r gorau i ysmygu. Maen nhw’n hefyd yn gallu cynnig Therapi Amnewid Nicotin

Cewch afael ar wybodaeth ynglŷn â rhoi’r gorau i smygu yn y wefan yma : Wales NHS

Am restr o ddolennau eraill (yn Saesneg) ewch yma