Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Presgripsiynau

For the English translation please use this link.

Pan mae eisiau cyflenwad pellach o’ch meddygaeth rydych chi’n gallu gofyn am presgripsiwn parhaus mewn un o’r ffyrdd hyn:

  • Ar-lein 
  • Wrth y dderbynfa
    • Rhowch eich cais (naill ai o’r cyfrifiadur neu lawysgrif) yn y dderbynfa.
  • Trwy’r Post
    • Postiwch eich cais i’r feddygfa (gan gynwys amlen gyda’ch chyfeiriad a stamp arni) a bydden ni’n anfon y presgripsiwn atoch chi.

Os posibl defnyddiwch y slip ar ochr y presgripsiwn a gadewch 48 awr i ni brosesu eich cais.

Dydyn ni ddim yn derbyn ceisiadiau  am bresgripsiynau dros a ffôn.