Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Mamolaeth, Babanod a Phlant

For the English translation use this link

Gofal cyn-geni
Bu llawer o ddatblygiadau ym maes didoli cyn-geni a babanod newydd eu geni dros y bum mlynedd ddiwethaf. Mae’r adnoddau hyn wedi eu datblygu gan y UK National Screening Committee (NSC) ac mae gwybodaeth am ddidoli ar gael yma

Babanod

Dolennau i wefannau allanol

  • Oes eisiau cyngor ar fwydo o’r fron arnoch chi? Cliciwch yma  am dewis eang o wybodaeth a chefnogaeth.
  • Brechiadau. Cliciwch yma  am wybodaeth a’r amserlen frechu plant gan y GIG.
  • Ydy’ch plentyn yn cysgu’n ddiogel? Cliciwch yma  am wybodaeth a fideo.

Clinigau Iechyd Plant

Mae Clinigau Iechyd Plant yn cael eu cynnal yn:

  • Bellevue  Dydd Llun   2.00 y.h. - 3.30 y.h.
  • Betws     Dydd Iau   1.00 y.h. - 3.30 y.h.