Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Gwasanaethau ar-lein

Rydych chi’n gallu manteisio ar y gwasanaethau hyn yn ddiogel trwy’r we.

Gwasanaethau ar-lein am

 • Gwneud Apwyntiad
 • Canslo Apwyntiad
 • Gofyn am bresgripsiwn parhaus

Gwasanaethau ar-lein am

 • Canlyniadau profion
 • Cofrestru gyda’r practis
 • Cyngor a brechu cyn teithio
 • Adolygiadau y fogfa (asma)
 • Newid manylion personol
 • Mae’r gwasanaeth hwn ar gael trwy’r Saesneg yn unig ar hyn
  • bryd.