Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Gwadiad

Rydyn ni’n cymryd pob cam i sicrhau bod yr wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi ar a wefan hon yn gywir ac yn ddefnyddiol.

Mae’r wefan hon yn cael ei darpar er wybodaeth yn unig. Does dim bwriad iddi gymryd lle ymgynghoriad gyda gweithredwr ymarferydd meddygol gyda chymwysterau priodol. Dydy’r practis nag ei is-gontractwyr ddim yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, niwed neu ddifrod sy’n dod yn sgîl defnyddio’r wefan.

Mae dolennau ar gael er wybodaeth a chyfleuster yn unig. Dydyn ni ddim yn gallu derbyn cyfrifoldeb am wefannau allanol nac yr wybodaeth ynddynt. Dydy presenoldeb dolen ddim yn golygu cymeradwyaeth i wefan, a dydy absenoldeb dolen ddim yn golygu diffyg cymeradwyaeth i wefan.

Rydyn ni’n gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon ar gael 24 awr y diwrnod a 365 diwrnod y flwyddyn.”