Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Ein Tîm

For the English translation use this link.

Y Meddygon

O fewn y practis mae chwe phartner:

Dr Tracey James (Benyw) MB.ChB, DRCOG, MRCGP, Dip Occ Med
Dr John Crosbie (Gwryw) MB.ChB, BAO, DRCOG, MRCGP, Dip.Pall. Med, Dip Occ Med
Dr Pamela Cribb (Benyw) MB.C.B, DRCOG, D.C.H, D.F.F.P, MRCGP, D.P.D
Dr Alastair Roeves (Gwryw) MB,BS, MRCGP, Dip. P.C.T
Dr Alison Bell (Benyw) MB,BS, MRCGP
Dr Peter MacDonald (Gwryw) MBChB MRCGB DPD
Dr Lucy Morris (Benyw) MBBCh, MRCGP, DRCOG, DFSRH


A’r Meddygon Teulu cyflogedig canlynol:

Dr Khalid Helo (Gwryw) MB,ChB, D.F.F.P, MRCGP
Dr Paula Anderson (Benyw) MB,BS
Dr Georgy Matthews (Gwryw) MB,BS, MRCGP, MRCP
Dr Bethan Yeoman (Benyw) MBBCh, MRCGP, DFSRH
Dr Amy Hampton (Benyw) MBChB, MRCGP, DRCOG, DFFP


Y Tîm Nyrsio

Prif-Nyrs y Practis Suzanne Watts a’i thîm:

 • Janet Lewis
 • Denise Humble
 • Julie Brierley
 • Rose Gregory
 • Jayne Davies
 • Louise Llewelyn
 • Louise Thomas
 • Louise Hurley
 • Bethan Lang
 • a Thechnegwyr yr Ystafell Driniaeth
  • Janet Hewlett
  • Fiona Rees
  • James Sadler

Tîm y Swyddfa

Mae Tîm y Swyddfa yn cael ei arwain gan Diane Wells, Rheolwr i’r Practis.

Yn y naill feddygfa mae derbynyddion a gweithwyr ysgrifenyddol a gweinyddol.

Gweithwyr Atodol

Hefyd mae gennym y Gweithwyr Atodol canlynol: