Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Dolennau

For the English translation use this link.

Lleol

Gwasanaeth tu allan i oriau  0845 600 1231
Galw Iechyd Cymru Am wybodaeth iechyd 24 awr y diwrnod 0845 46 47
Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd  01633 234 234
Ysbyty Gwynllyw, Casnewydd  01633 234 234
Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni 01873 732 732
Ysbyty Dosbarth Glowyr Caerffili 029 2085 1811
Ysbyty Athofaol Cymru, Caerdydd 029 2074 7747
Llinell Gymorth Ddeintyddol Gwent  01633 261 434
Dim Smygu Cymru 0800 085 2219
Prosiect Alcohol Gwent 01633 252 045 
Prosiect Cyffuriau Gwent 01633 216 777 neu  01633 232 182  
Cyngor Iechyd Cymuned Gwent 01633 838516
Mind Casnewydd
Llinell gymorth iechyd meddwl 01633 671 900
Age Concern Gwent 01633 763 330
Cyswwlt Gofal  01633 258 376
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 01873 732732
Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Cymru 
Cyngor Dinas Casnewydd 01633 656656


Cenedlaethol

 

FRANK     0800 77 66 00
Y Samariaid      08457 090 090
Childline     0800 11 11
Women’s Aid Elusen
ar gyfer y rhai sy’n
dioddef trais yn y tŷ 
    0808 2000 247
Victim Support Elusen i
helpu’r rhai sy’n dioddef
troseddau. 
    0845 30 30 900
Gwasanaeth ffôn i gleifion
byddar neu sydd ag
anawsterau clywed
    0845 606 4647
Gwefan Dim Smygu Cymru     0800 085 2219
Cyngor ar Bopeth
British Medical Association