Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Datganiad preifatrwydd

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau eich preifatrwydd. Rydych chi’n gallu defnyddio ein gwefan heb roi gwybodaeth amdanoch chi. Ond weithiau bydd rhaid i ni gael gwybodaeth gennych chi ar mwyn i ni gynnig y gwasanaethau sydd eisiau arnoch chi. Diben y datganiad hwn yw esbonio sut rydyn ni’n casglu a defnyddio yr wybodaeth hon.

Yn gyffredinol, rydych chi’n gallu defnyddio ein gwefan heb ddatgelu pwy ydych chi neu ddatgan unrhyw wybodaeth amdanoch chi. Er hynny, efallai bydd achlysuron pan rydych chi’n dewis rhoi gwybodaeth bersonol i ni, er enghraifft pan rydych chi’n dewis cysylltu â ni neu ofyn am wybodaeth oddi wrthym. Byddwn ni’n gofyn i chi pan mae angen gwybodaeth arnom sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â chi neu sy’n gadael i ni cysylltu â chi.

Rydyn ni’n casglu’r wybodaeth bersonol rydych chi’n rhoi i ni o’ch gwirfodd wrth i chi ddefnyddio ein gwasanaethau. Dydyn ni ddim yn casglu gwybodaeth am ein hymwelwyr o ffynonellau eraill fel cofnodion neu gyrff cyhoeddus neu gwmnïau preifat. Dydyn ni ddim yn casglu neu ddefnyddio gwybodaeth ar wahân i fel nodir islaw:

  • I afon cadarnhad o geisiadau rydych chi wedi gwneud i ni.
  • I afon gwybodaeth pan rydych chi wedi gofyn amdani.

Rydyn ni’n bwriadu sicrhau ansawdd a chywirdeb yr wybodaeth sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â chi ac rydyn ni wedi gosod mesurau technegol a threfniadau i wneud hyn.  Rydyn ni’n sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol ddim yn cael ei datgelu i gyrff neu awdurdodau’r wladwriaeth oni bai bod angen gyfreithiol.