Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Cysylltu â ni

For the English translation please use this link.

Grŵp Practis Bellvue
Teras Bellevue
Casnewydd
NP20 2WQ

Lleoliad Practis Grŵp Bellevue  

Canolfan Iechyd Betws
500 Monnow Way
Betws
Casnewydd
NP20 7TD

Lleoliad Canolfan Iechyd Betws

Ffôn: 01633 256 337
Ffacs: 01633 222 856
Gwasanaeth yn ystod adegau eraill:  0845 600 1231

Sut i gyrraedd y meddygfeydd mewn car

Mae Meddygfa Bellevue yn agos at Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd. O ganol y ddinas ewch hyd y B4237 (Ffordd Caerdydd) heibio’r ysbyty (ar y dde). Trowch wrth y golau i mewn i Mendalgief Road. Cymerwch yr ail droad i’r chwith i mewn i Teras Bellvue ac mae’r feddygfa ar y chwith.

Mae Canolfan Iechyd Betws yng Nghanolfan Siopa Betws. O’r  gylchfan ar Lon Betws cymerwch yr ail allanfa i mewn i Monnow Way. Dilynwch a y ffordd yma tan y Ganolfan Siopa. Mae’r Ganolfan Iechyd wrth ochr y llyfrgell.

Sut i gyrraedd y meddygfeydd mewn bws.

Mae’r naill Grŵp Practis Bellvue a Chanolfan Iechyd Betws yn agos at brif ffyrdd bysiau Casnewydd. I gyrraedd Bellevue o ganol y ddinas cymerwch naill rif 30 (Bws Caerdydd/Bysiau Casnewydd), X18 (Stagecoach) neu 15A (Bysiau Casnewydd). I gyrraedd Chanolfan Iechyd Betws o ganol y ddinas cymerwch 18A neu 18C (Bysiau Casnewydd).

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Traveline Cymru 0871 200 22 33.