Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Cleifion newydd

For the English translation please use this link.

Sut i gofrestru

Rydych chi’n gallu cofrestru trwy ddod a’ch Cerdyn Meddygol i’r feddygfa, llenwi ac arwyddo ffurflen cofrestru neu ar-lein  

Mae eisiau i bob claf cael Prawf Claf Newydd gyda Nyrs y Practis.

Rydyn ni’n gallu cofrestru dim ond cleifion sydd a’r hawl i dderbyn triniaeth gan y GIG ac yn byw yn barhaol o fewn ein dalgylch.