Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Cenedlaethol

FRANK     0800 77 66 00
Y Samariaid      08457 090 090
Childline     0800 11 11
Women’s Aid Elusen
ar gyfer y rhai sy’n
dioddef trais yn y tŷ 
    0808 2000 247
Victim Support Elusen i
helpu’r rhai sy’n dioddef
troseddau. 
    0845 30 30 900
Gwasanaeth ffôn i gleifion
byddar neu sydd ag
anawsterau clywed
    0845 606 4647
Gwefan Dim Smygu Cymru     0800 085 2219
Cyngor ar Bopeth
British Medical Association