Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Brechiadau i blant

Rydyn ni’n argymell i bob plentyn cael ei frechu yn ôl yr amserlen safonol hon sydd wedi’i chymeradwyo’n genedlaethol

Dyma’r amserlen frechu plant gyfredol:

Dau fis oed

Difftheria, tetanws, pertussis, polio a Hib (DTaP/IPV/Hib) fel un brechiad
Pneumoccocal (PCV)

Tri mis oed

Difftheria, tetanws, pertussis, polio a Hib (DTaP/IPV/Hib) fel un brechiad
Llid Meningococaidd yr Ymennydd (Meningitis C MenC)

Pedwar mis oed

Difftheria, tetanws, pertussis, polio a Hib (DTaP/IPV/Hib) fel un brechiad
Pneumoccocal (PCV) 
Llid Meningococaidd yr Ymennydd (Meningitis C MenC)

Tua deudeng mis

Hib a Llid Meningococaidd yr Ymennydd (Meningitis C MenC) fel un brechiad.

Tua 13 mis

Y Frech Goch (measles), Y Dwymyn Doben (mumps) a Brech goch yr Almaen (Rubella) fel un brechiad (MMR). Am ragor o wybodaeth am MMR gwelwch  NHS Choices

Pneumococcal (o 4ydd Medi 2006 ymlaen)

Tair i bum mlwydd oed (cyn mynd i ysgol)

Difftheria, tetanws, pertussis anghellog, polio anactifwyd (DTaP/IPV)
Y Frech Goch (measles), Y Dwymyn Doben (mumps) a Brech Goch yr Almaen (Rubella) fel un brechiad (MMR)

Rhain yw y argymhellion cenedlaethol cyfredol, ond mae nhw’n gallu newid o dro i dro.

Gwelwch yma [link to NHS Choices] am ragor o wybodaeth am frechu plant.