Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Brechiadau ffliw

Os ydych chi’n aelod o un o’r grwpiau canlynol rydych chi’n fwy tebyg i ddioddef effeithiau’r ffliw (hyd yn oed os rydych chi’n teimlo yn iach ac yn heini) ac rydych chi’n fwy tebygol o ddatblygu clefydau mwy peryglus fel llid y bronci (bronchitis) a llid yr ysgyfaint (pneumonia). Fe allai ffliw wneud unrhyw anhwylder arall sydd arnoch chi yn waeth hefyd.

Bydd brechiadau ar gael, yn y lle cyntaf, i

  • Rheini sy’n 65 mlwydd ac yn hŷn
  • Rheini sy’n 6 mis ac yn hŷn mewn grŵp risg clinigol fel clefyd resbiradol cronig gan cynnwys y fogfa (asma), clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), clefyd y galon cronig, clefyd arrenol cronig, clefyd afu cronig, clefyd siwgr, imiwnolethu (immunosuppression) (e.e. yn byw heb ddueg (spleen), HIV)
  • Rheini sy’n byw mewn cartref breswyl ofal hir dymor
    Galwch y dderbynfa os gwelwch yn dda
    Dolennau allanol

I ddarganfod mwy am ffliw a brechu yn erbyn ffliw gwelwch ddalen wybodaeth ffliw y GIG

a gwefan Gwybodath Brechu y GIG