Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Argyfyngau

For the English translation please use this link.

Mewn argyfwng ffoniwch ein gwasanaeth tu allan i oriau arferol:  0845 600 1231.

Gofynnwch am apwyntiadau argyfwng neu ymweliadau i’r tŷ dim ond pan fo gwir angen.

Hefyd mae cleifion yn gallu derbyn cyngor meddygol cyfrinachol a gwybodaeth iechyd 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos trwy ffonio Galw Iechyd Cymru 0845 4647.