Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Apwyntiadau

For the English translation please use this link

Practis Grŵp Bellevue

Oriau Agor:

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.00 y bore tan 6.00 y hwyr

Ffôn: 01633 256 337

Canolfan Iechyd Betws

Oriau Agor:

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.00 y bore tan 1.00 y hwyr

Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau 2.00 y hwyr tan 5.30 y hwyr

Ffôn: 01633 256 337

Clinigau “Help”

Mae apwyntiadau ar gael ar yr diwrnod i’r Clinig “Help”, ble mae un o nyrsys y practis yn gallu archwilio cleifion a rhoi presgripsiwn fel bo angen. Mae nyrsys y practis yn gymwys i drin mân anhwylderau, fel heintiadau i’r wddw, brest, clust ac ati.

Gwybodaeth Pellach

Sylwer:

  • Rydych chi'n gallu gwneud apwyntiad ar-lein, cliciwch yma
  • Does dim gwasanaeth bore dydd Sadwrn pellach
  • Mae ymgynghoriad cyffredinol gyda meddygon a nyrsys ar gael dim ond trwy apwyntiad yn naill Bellevue a Betws
  • Lle bo angen i’r meddyg ymweld a’r tŷ ffoniwch cyn 10.30 os oes modd. Dyw anawsterau cludiant ddim yn rheswm dilys am ymweliad â’r tŷ.
  • Gofynnwch am apwyntiadau argyfwng neu ymweliadau â’r tŷ dim ond pan fo gwir angen.
  • Mewn argyfwng ffoniwch ein gwasanaeth tu allan i oriau arferol:  0845 600 1231.
  • Er mwyn cadw i’r feddygfeydd redeg yn llyfn a wnewch chi gyrraedd yn brydlon i’ch apwyntiad. Gadewch i ni wybod os na fedrwch chi gadw apwyntiad.